84924-חווית-ההורות

חוויית ההורות – יחסים,התמודדויות והתפתחות

מחבר: ד"ר אסתר כהן

רקע: בספר זה רוכזו עבודות מחקר אקדמיות יחד עם עבודות המבוססות על ניסיון יישומי של צטפלים בילדים ובמשפחות התורמות להכרה בייחודה,במורכבותה ובחשיבותה של חווית ההורות.

ההורה בעיני הכותבים בספר אינו נתפס רק ככלי שרת לצורך גידול ילדים שיעמדו בקריטריונים שונים של מוצלחות, אלא כפרט מורכב ומתפתח, הנדרש להפעיל יכולות מגוונות ולהתמודד עם אתגרים בין-אישיים רבים. לכן שואפים הכותבים להחליף את המתכונים הפשטניים להורות טובה בהבנה של ההשפעות האישיות-היסטוריות,הבין-אישיות-התייחסותיות והסביבתיות-תרבותיות הפועלת על ההורות.הם מנסים להצביע על דרכים שבהן ניתן לסייע להורים,תוך התאמתן לאישיות ההורים,לערכיהם ולמשאביהם הפנימיים, וכן לאיפיוני ילדיהם,לנסיבות לייהם ולסביבות החברתיות שבהן הם פועלים. הספר עוסק בהורות בשלבים השונים של התפתחות ההורה והילד, בהורות במצבים מיוחדים ,במיוחד במצבי לחץ ואתגר הנוגעים לאפיוני הילד או הסביבה, ובהשפעות על ההורות,כולל סיכונים וסיכויים בהתפתחות ההורות. הכותבים פורסים יריעה רחבה של המשגות תאורטיות, ממצאים מחקריים ותובנות חדשות לגבי חווית ההורות ותהליכי השינוי בהורות הרלוונטיים לעבודתם של אנשי מקצועות העזרה הנפשית, של כל המעורבים בתכניות התערבות עבור משפחות וילדים,כמו גם לתפקודם של ההורים עצמם.

הצטרפות לקהילת מטפלי פורום אמפטי"ה