ציפור הנפש

על השק הכבד של רגשות האשמה, לצד חמלה וקבלה עצמית בהורות, נדבר על הרגשות, קשים כטובים שההוויה ההורית מזמנת.

ההשתלמויות והקורסים יותאמו לאנשי המקצוע במוסד/בארגון המזמין, לאולכסייה איתה עובדים ולטיב ההתערבות עם ההורים והמשפחות.

היקף השעות ואופי העברת ההשתלמות יוחלט בשיח עם הגורם המזמין.
ניתן לשלב הצגות מקרה והתייעצויות במהלך ההשתלמות. תוך תנועה בין תיאוריה ופרקטיקה.