עבודה עם הורים תוך שימוש בכלים פסיכודרמטיים והבעתיים

כאשר אנו עובדים עם הורים עומדים בפנינו מגוון דרכים לעשות זאת. בעניין זה נלמד כיצד להשתמש בכלים פסיכודרמטיים והבעתיים בכדי לקדם הורים להורות מודעות, אופטימאלית וחיובית יותר

ההשתלמויות והקורסים יותאמו לאנשי המקצוע במוסד/בארגון המזמין, לאולכסייה איתה עובדים ולטיב ההתערבות עם ההורים והמשפחות.

היקף השעות ואופי העברת ההשתלמות יוחלט בשיח עם הגורם המזמין.
ניתן לשלב הצגות מקרה והתייעצויות במהלך ההשתלמות. תוך תנועה בין תיאוריה ופרקטיקה.