סיפור משפחתי

אל ההורים הנמצאים בחדר, מצטרף הרקע אותו הם מביאים עימם. בעניין זה נעסוק במקומם של סיפורים משפחתיים, העברות בינדוריות ורקע תרבותי וקהילתי, במפגש עם הורים בהדרכה ובטיפול הורי

ההשתלמויות והקורסים יותאמו לאנשי המקצוע במוסד/בארגון המזמין, לאולכסייה איתה עובדים ולטיב ההתערבות עם ההורים והמשפחות.

היקף השעות ואופי העברת ההשתלמות יוחלט בשיח עם הגורם המזמין.
ניתן לשלב הצגות מקרה והתייעצויות במהלך ההשתלמות. תוך תנועה בין תיאוריה ופרקטיקה.