סיוע להתמודדויות הורים עם ילדים במצבי סיכון ונשירה

הורים נדרשים להתמודדות מורכבת עם מתבגרים אשר נמצאים במצבי סיכון, כשימוש אפשרי באלכוהול, חומרים פסיכואקטיביים ונשירה מהמסגרות החינוכיות. במצבים אלה, הם נדרשים לייעוץ וסיוע בכדי לפעול בעזרת ילדיהם, בכדי להחזירם אל מסלול חיים חיובי יותר. בעניין זה נחשוב על ההתמודדויות ההוריות, האתגרים והמשאבים, כמו גם על דרכים לקידום וסיוע

ההשתלמויות והקורסים יותאמו לאנשי המקצוע במוסד/בארגון המזמין, לאולכסייה איתה עובדים ולטיב ההתערבות עם ההורים והמשפחות.

היקף השעות ואופי העברת ההשתלמות יוחלט בשיח עם הגורם המזמין.
ניתן לשלב הצגות מקרה והתייעצויות במהלך ההשתלמות. תוך תנועה בין תיאוריה ופרקטיקה.