מראה מראה על הקיר

על ייעוץ, הדרכה וטיפול. סוגי התערבויות עם הורים, והמפגש הורה מטופל- הורה מטפל, זיהוי מתי ההורה הוא המטופל- ההורות כזהות מרכזית של האדם הבוגר ומתי הילד/ה- ההורות כתפקידו האחראי של האדם המגדל את ילדיו.

ההשתלמויות והקורסים יותאמו לאנשי המקצוע במוסד/בארגון המזמין, לאולכסייה איתה עובדים ולטיב ההתערבות עם ההורים והמשפחות.

היקף השעות ואופי העברת ההשתלמות יוחלט בשיח עם הגורם המזמין.
ניתן לשלב הצגות מקרה והתייעצויות במהלך ההשתלמות. תוך תנועה בין תיאוריה ופרקטיקה.