מיניות בריאה

מיניות, דחף החיים, אפוף בסודות, מרתק ומושך. מהם ההתמודדויות הרגשיות העומדות בפני הורים בבואם לעסוק במיניות עם ילדיהם? מדוע קשה ומדוע חשוב לדבר על הנושא, כיצד ומתי רצוי לדבר ועל מה?

ההשתלמויות והקורסים יותאמו לאנשי המקצוע במוסד/בארגון המזמין, לאולכסייה איתה עובדים ולטיב ההתערבות עם ההורים והמשפחות.

היקף השעות ואופי העברת ההשתלמות יוחלט בשיח עם הגורם המזמין.
ניתן לשלב הצגות מקרה והתייעצויות במהלך ההשתלמות. תוך תנועה בין תיאוריה ופרקטיקה.