התמודדויות הוריות במצבי משבר לחץ אקוטי וכרוני

בשנה וחצי האחרונות, באופן מיוחד, אנו נאלצים לחיות במצבים מאתגרים של עולם משתנה. מגיפת הקורונה, מצב בטחוני קשה. הורים מתמודדים עם קושי רגשי גובר, לחץ, שחיקה, וכיצד לתווך לילדיהם את העולם, אשר נמצא במצבי עמימות לעתים? בנושא זה נעסוק בהתמודדויות הרגשיות הניצבות להורים במצב זה, והדרכים לסייע להם.

ההשתלמויות והקורסים יותאמו לאנשי המקצוע במוסד/בארגון המזמין, לאולכסייה איתה עובדים ולטיב ההתערבות עם ההורים והמשפחות.

היקף השעות ואופי העברת ההשתלמות יוחלט בשיח עם הגורם המזמין.
ניתן לשלב הצגות מקרה והתייעצויות במהלך ההשתלמות. תוך תנועה בין תיאוריה ופרקטיקה.