הוריות במפגש

כאשר אנו פוגשים כאנשי מקצוע הורים, אנחנו פוגשים את עצמנו ו/או חלקים הוריים בתוכנו. ההשתלמות תעסוק במפגש המיוחד והמורכב עם הורים, והאופן בו אנו פוגשים את עצמנו במקביל. מה בין ההורה שבתוכי וההורה אותו אני פוגש.

ההשתלמויות והקורסים יותאמו לאנשי המקצוע במוסד/בארגון המזמין, לאולכסייה איתה עובדים ולטיב ההתערבות עם ההורים והמשפחות.

היקף השעות ואופי העברת ההשתלמות יוחלט בשיח עם הגורם המזמין.
ניתן לשלב הצגות מקרה והתייעצויות במהלך ההשתלמות. תוך תנועה בין תיאוריה ופרקטיקה.