גב'
אורלי אורה בורג

מטפלת בילדים, מתבגרים ומבוגרים, החווים קשיים חברתיים ורגשיים, במשבר או מרגישים תקועים ותחושת החמצה ולא מצליחים לממש את יכולותיהם וכישוריהם.

מאמינה, בטיפול מערכתי שכולל את מעגל הדמויות המשמעותיות בחייו של הילד, ובמיוחד משפחתו.