התמודדות עם הקורונה – מחרדה להכלה, היבטים פסיכולוגים של התמודדות עם המצב

ד"ר דרור אורן פורום אמפטי"ה

רקע: במסגרת 'קבוצות דיון מפגש און ליין: מטפלים חושבים הורים', שנערכה בתאריך 12/3/20, הועברו מספר הרצאות קצרות המתייחסות להיבטים שונים של המצב והתמודדות איתו.

בהרצאה זו מתייחס ד"ר דרור אורן מפורום אמפטי"ה, לרגשות הפחד, החרדה ותחושות ההצפה המופיעות במצב הנוכחי. מה אופי האיום הרגשי, אלו רמות החרדה מתעוררות ומהן הסיבות לתחושת האיום (כמו פגיעה בתחושת השליטה וחווית אי הוודאות).

כאשר שאלת ההתמודדות, מביאה כל אדם לחשיבה לגבי הדרכים בעזרתם ניתן לחשוב ולעצב את התודעה והחוויה, בכדי ליצור הכלה המאפשרת תפקוד לצד התנהלות עירנית ואחראית.