12 גישות התערבות, ייעוץ וטיפול הורי חלק ב׳

בהנחיית מנחים שונים, מבכירי תחום הטיפול והייעוץ ההורי בארץ, מייצגי גישות ומומחים בתחומם. – 20 שעות
ימי א', בין השעות 10:15-12:30, החל ב 21/11/21 עד 9/1/22 מדי שבוע.

מודלים של הצטרפות והתקשרות, גישות משפחתיות וגישות באורינטציה דינמית- פסיכואנליטית:

  1. הצטרפות ועבודה טיפולית עם הורים בהתאם לרמת המודעות ההורית,
  2. עבודה עם הורים באמצעות טיפול משפחתי ודיאדי,
  3. דגשי מנטליזציה, התקשרות, רפלקציה וויסות רגשי,
  4. הורות כיצירה והורים כשותפי יצירה: הסתכלות באוריינטציה פסיכואנליטית עם דגש על כוחות ומסלולי התפתחות והתמודדות עם מחסומים להורות,
  5. תפיסה דינמית פרשנית בעבודה קצרת טווח עם ילדים, הורים ומשפחות: תסריטים נרקיסיסטיים ופרשנות דינמית באוריינטציה קלייניאנית,
  6. טיפול דינמי בהורים (ובהורות) – מודל דרור אורן

הצטרפות לרשימת דיוור

לפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים
לאנשי מקצוע
להורים

הצטרפות לרשימת דיוור

לפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים
לאנשי מקצוע
להורים