קבוצות הדרכה ולמידה על מקרים מן השטח תשפ"ב

הקבוצות יתקיימו בין אוקטובר 2021- יוני 2022, שעתיים אחת לשבועיים (למעט כאשר כתוב אחרת)

ימי ראשון בשעה 12:00 או רביעי 10:30 פגישה בתדירות של אחת לשבוע. מנחה פרופ' נורית ירמיה
ימי ראשון בשעה 08:30 באון ליין, במקביל לקבוצת המשך פיזית בכרמיאל בימי שני בשעה 17. מנחה ד"ר דרור אורן
ימי שני 18:30 פיזית ברחובות (באפשרות לאון ליין). מנחה ד"ר יעקב יבלון
ימי שני 20:30 באון ליין. מנחה מר רותם פוקס
ימי שלישי שעה 11:00 (פיזית ברמת השרון באפשרות לאון ליין). מנחה גב מרב שלם

ההדרכה הינה לשנה אקדמית, עם אפשרות המשך. קבוצות בנות 4- 8,משתתפות/ים

תנאי התשלום להשתתפות בקבוצות ההדרכה:
קבוצות ההדרכה ולמידה הן קבוצות עבודה שנתית (אוק עד יוני), תשלום חודש-חודשיים מראש, לפי סיכום עם המנחה, 150 ש"ח לכל מפגש.
בעת הרישום לקבוצת ההדרכה/הנחיה, ישלמו השמתתפים סכום חד שנתי של 200 ש"ח פלוס מע"מ לפורום אמפטי"ה ישירות, המקנות חברות בפורום.

ההתשלמויות הינן חלק בחזון פורום אמפטי"ה של בניית הכשרה ייחודית למטפלי הורים העוסקים באופן מקצועי, וכחלק מקהילה של אנשי מקצוע, בטיפול הורי.

השעות יוכרו למשתתפים כחלק מן התכנית.
ההשתלמויות מועברות בהסדרים מיוחדים לשירותים וארגונים פסיכולוגיים.
ייתכנו עדכונים ושינויים במערך ההשתלמויות, ט.ל.ח