סדנת אינטסיב – אני המטפל, מפגש אישי מקצועי למטפלי הורים

סדנא זו תועבר בשלושה ימים מרוכזים מהלך אפריל 2022 יועבר על ידי מומחי הפורום, פרטים מלאים בהמשך

משמעות האינטנסיבים היא לאפשר למטפלים מרחב נוסף להתבונן בעצמם, באני ההורי, באני מקצועי- אישי במסגרת של מרחב עמיתים.

סדנאות אלה נועדו כדי לתת מקום למפגש של כל אחת/ אחד עם הורות מופנמת, הורות עכשווית והורות בטיפול.

בין עם באמצעות מדיום של מטפורות, צילומים, משחק וכל מדיום שיאפשר את המרחב. הדגש הוא על חיבור האישי לעומק. היינו/כיום נעזרנו בתהליכים של טיפול ושל הדרכה. אולם הטיפול ההורי, מפגיש אותנו בכאן ועכשיו עם רבדים של הורות, כזהות וכפונקציה. בסדנא נתפתח המרחב, בקבוצה קטנה, לעסוק בהורות בתהליך דינמי ממוקד של עבודה אישית בקבוצה. להתבונן, ולהרהר, להרגיש לבטא, לעבד ולשפר בחירות.