בתאריך 6.7.2021 בין השעות 9:00-14:30 ייערך יום העיון השני של פורום אמפטי"ה.

את יום העיון יפתח בברכות מר גבי פרץ, הפסיכולוג הארצי במשרד הבריאות. ד"ר דרור אורן והדס רון גל יציגו את מערך ההכשרות ופעילויות הפורום לשנת תשפ"ב. לאחר מכן יינתנו הרצאות של ד"ר דרור אורן, פרופ' אסתר כהן, פרופ' נורית ירמיה, מר אריה טבעון וד"ר יעקב יבלון. לבסוף ייערך דיון סביב חשיבה על מקרה בהשתתפות פרופ' אסתר כהן, ד"ר דרור אורן וד"ר עדנה כצנלסון