שפת המשחק בהורות

ימי א' סמסטר ב' (מועדים מדוייקים ימסרו בהמשך), מנחה רותם פוקס

בהשתלמות זו נלמד על התקשורת הטיפולית של המטפל עם ההורה על סמך הגישה ההתייחסותית של מיטשל והאנליטית של וכטל. ממש כמו המטאפורה בארץ עוץ נצא למסע גילוי מסקרן בדרך הלבנים הצהובות. במסע נלמד להכיר את נעליו של המטפל המאפשרות לו לעצב את תפקידו ולנוע במקצב המתאים לו. נכיר את בני הלוויה המופנמים של המטפל ונלמד כיצד לשוחח איתם ולהיעזר בהם תוך יצירת שפה טיפולית ייחודית. גילוי והעמקה של חווית המשחקיות בעולמו של המטפל יאפשר לנו לקשור את קודקודי המשולש מטפל- ההורים- ילד, לנוע במרחב הבין דורי ולהשפיע על מציאות חיי ההורים. ישנו סיכוי כי נאבד במסענו את נעלי הקסם, אך לימוד הידע התיאורטי אודות המשחק והכרות עם איכותה המרפאת של החוויה המשחקית תאפשר לחוש בטחון בכך שנמצא את דרכינו הביתה בכוחות עצמינו.